Ověření dokladu totožnosti a adresy (ID and Address verification)

Ověření dokladu totožnosti a adresy (ID and Address verification)

Tak jako banky a jiné finanční instituce, i služba Wise dodržuje přísná pravidla pro zamezení nekalých finančních praktik, podvodů, praní špinavých peněz apod. Wise je automaticky nastaven tak, že po určitém čase vyzve každého uživatele aby poskovereni dokladu totoznostiytl svůj ID (Identity Document, překl. doklad totožnosti) nebo Address verification (doklad, že žijete na uvedené adrese). Není to nic neobvyklého, přece jen, chystáte se dělat finanční transakce a stejně jako banky, i Wise má právo ověřit si vaši totožnost. Netřeba se však ničeho bát, Wise vznikl v Anglii a je registrován a kontrolován britským FCA (Financial Conduct Authority - Úřad pro dohled nad finančními institucemi) jako plně autorizovaná finanční instituce (referenční číslo 571669).

ID verification - ověření dokladu totožnosti 

V případě, že vás Wise požádá o "ID verification" kopii dokladu totožnosti, je třeba udělat jeho scan nebo fotografii. Musí být jasně a čitelně vidět potřebné údaje (jméno, datum narození, adresu apod.), a datum platnosti (na některých dokladech je datum platnosti na druhé straně, proto je třeba udělat fotku z obou stran). Fotky pak už jen jednoduše nahrajete na stránce Wise (Upload file).

idverification

Address verification - ověření adresy

V případě, že vás Wise požádá o "Address verification" - potvrzení, že žijete na vámi uvedené adrese (V Anglii úplně běžná věc), musíte si připravit některý z následujících dokumentů:
- účet za plyn, elektřinu nebo vodu
- bankovní výpis
- řidičský průkaz s adresou
- jiný oficiální dopis
Dokument by neměl být starší než tři měsíce. Následně stačí, když vyfotíte nebo naskenujete hlavičku dokumentu, kde je uvedeno vaše jméno a adresa. Fotky pak už jen jednoduše nahrajete na stránce Wise (Upload file).

addverification

Ověření dokladu totožnosti a adresy během prvního transferu

V případě nově registrovaných klientů (při určitých převodech) je ověření dokladu totožnosti a adresy implementováno přímo v prvním transferu.

idcheckcz2

 

Po zadání vašich údajů (odesílatel) se dostanete ke kroku Document Verification. Kliknete na tmavomodré tlačítko Start verification (začít ověření).

idcheckcz03

 

Vyberete si zemi, ve které byl doklad totožnosti vydán. Na výběr máte tři možnost - pas (passport), občanský průkaz (identity card) nebo řidičský průkaz (driving licence). Po vybrání jednoho z nich se vám zobrazí okno pro nahrání dokumentu.

idcheckcz04

 

Následně můžete použít webkameru na nasnímání dokladu totožnosti (velmi nedoporučujeme). Lepší je oskenovat jej nebo vyfotit fotoaparátem / mobilem a fotku jednoduše nahrát pomocí tlačítka Upload existing image. Vaše údaje musí být jasně viditelné. Po vašem ověření se stáváte legitimním Wise klientem a toto bezpečnostní ověření už nemusíte nikdy znovu absolvovat.

Dokumenty lze odeslat i přes e-mail

Doklady je možné nahrát po výzvě přímo na stránce Wise (viz obrázky) případně je poslat jako přílohu v e-mailu na support služby Wise. Je třeba uvést vaše celé jméno a e-mail odeslat z té e-mailové adresy na kterou jste se registrovali na stránce Wise. Pracovníci Wise obvykle vaše dokumenty ověří během jednoho až dvou pracovních dní.

Zdroj (AJ): https://wise.com/help/articles/2949782/guide-to-getting-verified